สารบัญเว็บไซต์
ประวัติส่วนตัวครูภัทร
ประวัติการทำงาน
อัลบั้มภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล/ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
คลิปการเรียนการสอน ห้อง ป.1 YoutubeChannel
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดงาน ว 17/2552 สำหรับครูชำนาญการ
ดาวน์โหลดงาน ว 17/2552 ชำนาญการพิเศษ
ดาวน์โหลดงาน ว 21/2560 ครู สพฐ
ดาวน์โหลดงาน ว 23/2561 ครูท้องถิ่น (อปท)
ดาวน์โหลดงาน ว 9-10-11-12/2564
ดาวน์โหลดเอกสารงานการเงินและพัสดุ รร.วัดหนองโพรง
ดาวน์โหลดเอกสารงานฝ่ายบุคคล รร.วัดหนองโพรง
ดาวน์โหลดเอกสารธุรการประจำชั้นเรียน รร.วัดหนองโพรง
ดาวน์โหลดเอกสารงานวิชาการ รร.วัดหนองโพรง
ดาวน์โหลดเอกสารใหม่ๆ วันนี้
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้ Website ครูภฌลดา ปรางควิรยา.com
มีความพึงพอใจและชื่นชอบ
ไม่มีความพึงพอใจและควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/10/2021
ปรับปรุง 19/03/2022
สถิติผู้เข้าชม 73814
Page Views 109907
ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายการเรียนรู้ครูภฌลดา ปรางควิรยา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองโพรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ส่งกำลังให้ครูภัทร ผ่านสมุดเยี่ยมนะคะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ผลงานโดดเด่นประจำวันนี้
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณะครูในเขตคุณภาพนาดี
วันศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ "หัวหน้าวิชาการ"โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เ
วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564 ขอบพระคุณ ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น จังหวัดอ่างทองค่ะ ร่
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา เข้าร่วมรับการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลออกมาเ
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยฐานะ ว9 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป.ปรา
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู กับ วิทยฐานะตาม ว9/2564
ภาพกิจกรรม บรรยากาศการเรียน ห้อง ป.1กับครูภัทร
กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้หนูๆ ป.1 ห้องครูภัทร นักเรียนอารมณ์ดี การเรียนการสอนก็พลอยมีความสุขตามไป แ
งานUpdateใหม่(ขอบพระคุณเจ้าของผลงานค่ะ)
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านค่ะ 28 ต.ค. 64
ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูปรเมษฐ์ ผลนา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชส 24 ต.ค. 64
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู กับ วิทยฐานะตาม ว9/2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู กับ วิทยฐานะตาม ว9/2
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ร่วมกิจกรรมงานทำบุญครบรอบ 82 ปีการก่อตั้งโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว9/2564 (การเขียน PA) กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีแล
งานวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
ครูภฌลดา ปรางควิรยา ร่วมช่วยงานทอดกฐินวัดหนองโพรง
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ครูภฌลดา ปรางควิรยา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับโล่เชิดชู
เกียรติบัตร การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดิโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดิโอแบบมีปฏิ
เกียรติบัตร การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชั่นและการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน
เกียรติบัตร เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฎิสัมพันธ์และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน OBEC 2
เกียรติบัตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ 2 OBEC 2021 Webinar
เกียรติบัตร แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ OBEC 2021 Webinar
งานวิทยากร / หนังสือเชิญ
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครู
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 หนังสือขอบคุณ การเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการ
เกียรติบัตร เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบุ
ผลงาน
ครูภฌลดา ปรางควิรยา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับโล่เชิดชู
ครูภฌลดา ปรางควิรยา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "โรงเรียนวัดหนองโพรง" มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปี อย่างต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2563-2563)
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเ
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาคกลางแ
รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชีวิตประจำวัน มุมมองที่อยากบอกเล่าเก้าสิบและแบ่งปัน
หมั่นรักษา ศีล สวดมนต์เป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างบุญกุศลให้ตัวเอง และแผ่เมตตาไปยังสรรพสิ
ทำบุญตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอ หน้าบ้านขวัญลดา สร้างกุศล สร้างผลดี หามงคลชีวิตเข้าตัวเองในทุกๆเช้าก่อ
ทำบุญตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอ หน้าบ้านขวัญลดา สร้างกุศล สร้างผลดี หามงคลชีวิตเข้าตัวเองในทุกๆเช้าก่อ
ทำบุญตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอ หน้าบ้านขวัญลดา สร้างกุศล สร้างผลดี หามงคลชีวิตเข้าตัวเองในทุกๆเช้าก่อ
ทำบุญตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอ หน้าบ้านขวัญลดา สร้างกุศล สร้างผลดี หามงคลชีวิตเข้าตัวเองในทุกๆเช้าก่อ
หน้าที่ลูกที่ดี ทำประจำสม่ำเสมอ จัดของใช้และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ปฏิบัติเป็นนิตย์
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ไม่พบข้อมูลกระทู้
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    สิงหาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กราบขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชม ดาวน์โหลดเอกสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูค่ะ